ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ทิศทางองค์กร
กรมการขนส่งทางบก

ประเด็นที่ควรรู้

แผนมีการจำแนกออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับของแผน

Image
Image

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

Image

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Image
Image

นโยบายระทรวงคมนาคม
 

Image

แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

Image

แผนปฏิบัติราชการ
กรมการขนส่งทางบก

ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สื่อวิดีโอ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

© 2021 ทิศทางองค์กร กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก.
  • จำนวนผู้เข้าชม
  • 0.png0.png0.png6.png2.png5.png5.png